Harapan Indonesia: Secercah Harapan untuk IndonesiaBusana Muslim Anak-anak
en:|Politics| |Football| |Beautiful Scenery| |Mystery| |Science and Technology| |Scitech|
id:|Politik |Kesehatan| |Koleksi Hadits| |Privacy Policy| |Sains dan Teknologi|
Teknologi Indonesia


hadits
3721 Barangsiapa yang bunuh diri dengan sesuatu di dunia, maka dia akan diadzab denga....

3721 Barangsiapa yang bunuh diri dengan sesuatu di dunia, maka dia akan diadzab denga....

02-Jun-2018 Barangsiapa yang bunuh diri dengan sesuatu di dunia, maka dia akan diadzab dengannya pada hari Kiamat (dengan cara seperti itu pula). al-Bukhari --_--...Selengkapnya, more..


hadits
3720 “Tidaklah beriman salah seorang diantara kalian, sampai ia suka sekali berbuat....

3720 “Tidaklah beriman salah seorang diantara kalian, sampai ia suka sekali berbuat....

02-Jun-2018 --Tidaklah beriman salah seorang diantara kalian, sampai ia suka sekali berbuat yang baik kepada saudaranya, sebagaimana dia suka diperlakukan baik pula oleh saudaranya.” — HR. Bukhari --_--...Selengkapnya, more..


hadits
3719 “Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah dia meninggalkan perkara-....

3719 “Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah dia meninggalkan perkara-....

02-Jun-2018 --Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya.” — H.R. At-Tirmidzi. --_--...Selengkapnya, more..


hadits
3718 Dari Sahl bin Hanif bahwa Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa meminta mati s....

3718 Dari Sahl bin Hanif bahwa Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa meminta mati s....

31-May-2018 Dari Sahl bin Hanif bahwa Rasulullah saw bersabda, --Barangsiapa meminta mati syahid kepada Allah dengan jujur, pasti akan Allah sampaikan ia ke tingkat para syuhada sekalipun mati di atas tempat tidur.”(Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Majah)...Selengkapnya, more..


hadits
3717 Dari Abdullah bin ‘Abbas dan Anas bin Malik r.a. berkata: Rasulullah saw bersa....

3717 Dari Abdullah bin ‘Abbas dan Anas bin Malik r.a. berkata: Rasulullah saw bersa....

31-May-2018 Dari Abdullah bin ‘Abbas dan Anas bin Malik r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda, --Andaikan seorang anak Adam (manusia) mempunyai satu lembah dari emas pasti ia ingin mempunyai dua lembah dan tidak ada yang dapat menutup mulutnya (menghentikan kerakusannya kepada dunia) kecuali tanah (maut). Dan Allah berkenan memberi taubat kepada siapa yang bertaubat.”(Bukhari – Muslim)...Selengkapnya, more..


hadits
3716 Dari Atha’ bin Abi Rabah berkata: Ibnu ‘Abbas r.a. berkata, “Sukakah saya ....

3716 Dari Atha’ bin Abi Rabah berkata: Ibnu ‘Abbas r.a. berkata, “Sukakah saya ....

31-May-2018 Dari Atha’ bin Abi Rabah berkata: Ibnu ‘Abbas r.a. berkata, --Sukakah saya tunjukkan kepadamu seorang wanita ahli syurga?” Saya menjawab, --Baiklah.” Berkata Ibnu ‘Abbas, --Itulah wanita yang hitam.” Pada suatu hari ia datang kepada Rasulullah saw dan berkata, --Ya Rasulullah, saya berpenyakit ayan hingga terbuka aurat maka doakan kepada Allah untuk kesembuhanku.” Rasulul...Selengkapnya, more..


hadits
3715 “Barangsiapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala s....

3715 “Barangsiapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala s....

30-May-2018 --Barangsiapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya.” – Shahih Muslim --_--...Selengkapnya, more..


hadits
3714 Katakanlah, ‘Aku beriman kepada Allah’, kemudian beristiqamahlah (berpegang ....

3714 Katakanlah, ‘Aku beriman kepada Allah’, kemudian beristiqamahlah (berpegang ....

30-May-2018 Katakanlah, ‘Aku beriman kepada Allah’, kemudian beristiqamahlah (berpegang teguh kepada ketaatan). – Shahih Muslim --_--...Selengkapnya, more..


hadits
3713 “Tinggalkan apa yang engkau ragukan dan kerjakan apa yang engkau tidak ragu.??....

3713 “Tinggalkan apa yang engkau ragukan dan kerjakan apa yang engkau tidak ragu.??....

30-May-2018 --Tinggalkan apa yang engkau ragukan dan kerjakan apa yang engkau tidak ragu.” – Hadits at-Tirmidzi --_--...Selengkapnya, more..


hadits
3712 “Sesungguhnya perempuan itu aurat. Jika dia keluar rumah maka setan menyambutn....

3712 “Sesungguhnya perempuan itu aurat. Jika dia keluar rumah maka setan menyambutn....

28-May-2018 --Sesungguhnya perempuan itu aurat. Jika dia keluar rumah maka setan menyambutnya. Keadaan perempuan yang paling dekat dengan wajah Allah adalah ketika dia berada di dalam rumahnya”...Selengkapnya, more..


hadits
3711 “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasanya berbuka dengan rothb (kur....

3711 “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasanya berbuka dengan rothb (kur....

28-May-2018 --Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasanya berbuka dengan rothb (kurma basah) sebelum menunaikan shalat. Jika tidak ada rothb, maka beliau berbuka dengan tamr (kurma kering). Dan jika tidak ada yang demikian beliau berbuka dengan seteguk air.” (HR. Abu Daud dan Ahmad, hasan shahih)...Selengkapnya, more..


hadits
3710 “Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berb....

3710 “Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berb....

28-May-2018 --Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka.” (HR. Bukhari dan Muslim) ...Selengkapnya, more..


hadits
3709 Dari ‘Aisyah r.a. berkata: Ketika Nabi saw masuk ke rumah kami bertepatan deng....

3709 Dari ‘Aisyah r.a. berkata: Ketika Nabi saw masuk ke rumah kami bertepatan deng....

27-May-2018 Dari ‘Aisyah r.a. berkata: Ketika Nabi saw masuk ke rumah kami bertepatan dengan adanya seorang wanita maka Nabi saw bertanya, --Siapakah wanita itu?” Jawab ‘Aisyah, --Ini Falunah yang terkenal ibadah shalatnya banyak sekali.” Maka Nabi saw bersabda, --Ah (kata yang menyatakan kurang senang), hendaklah ia mengerjakan menurut kadar kemampuannya dengan tidak memaksakan diri maka ...Selengkapnya, more..


hadits
3708 Dari Abdullah bin Mas’ud r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda, “Akan terjad....

3708 Dari Abdullah bin Mas’ud r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda, “Akan terjad....

27-May-2018 Dari Abdullah bin Mas’ud r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda, --Akan terjadi sepeninggalku sifat monopoli (mementingkan diri sendiri) dan beberapa kemungkaran.” Sahabat bertanya, --Ya Rasulullah, bagaimana pesan tuan kepada kami menghadapi hal itu?” Nabi saw bersabda, --Tunaikanlah kewajibanmu dan mintalah kepada Allah untuk mendapatkan hakmu.” (Bukhari) --_--...Selengkapnya, more..


hadits
3707 Dari Sulaiman bin Shurad r.a. berkata: ketika saya duduk bersama Rasulullah saw,....

3707 Dari Sulaiman bin Shurad r.a. berkata: ketika saya duduk bersama Rasulullah saw,....

27-May-2018 Dari Sulaiman bin Shurad r.a. berkata: ketika saya duduk bersama Rasulullah saw, tiba-tiba ada dua orang saling memaki sedang salah satu telah merah wajahnya dan tegang pula urat lehernya maka Rasulullah saw bersabda, --Saya mengetahui suatu kalimat yang apabila kalimat itu dibaca, pasti hilang apa yang dirasakannya yaitu A’UDZUBILLAAHI MINASYSYAITHOONIR RAJIIM.” (Bukhari) --_--...Selengkapnya, more..


hadits
3706 Dari Abdullah bin Mas’ud r.a. berkata: Ketika selesai perang Hunain, Rasululla....

3706 Dari Abdullah bin Mas’ud r.a. berkata: Ketika selesai perang Hunain, Rasululla....

27-May-2018 Dari Abdullah bin Mas’ud r.a. berkata: Ketika selesai perang Hunain, Rasulullah saw mengutamakan pembagian ghanimah kepada beberapa orang terkemuka dari bangsa Quraisy yang baru masuk Islam maka diberikan seratus unta kepada al-Aqra’ bin Habis dan seratus ekor unta untuk Uyainah bin Hishn dan beberapa orang lainnya dari pemuka bangsa Quraisy sehingga ada seseorang berkata, --Demi A...Selengkapnya, more..


hadits
3705 Dari Aisyah, “Nikahilah olehmu kaum wanita itu, maka sesungguhnya mereka akan ....

3705 Dari Aisyah, “Nikahilah olehmu kaum wanita itu, maka sesungguhnya mereka akan ....

25-May-2018 Dari Aisyah, --Nikahilah olehmu kaum wanita itu, maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagi kamu-- (HR. Hakim dan Abu Dawud)...Selengkapnya, more..


hadits
3704 Rasulullah SAW bersabda: “Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak suka, buk....

3704 Rasulullah SAW bersabda: “Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak suka, buk....

25-May-2018 Rasulullah SAW bersabda: --Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak suka, bukan golonganku”(HR. Ibnu Majah, dari Aisyah r.a)...Selengkapnya, more..


hadits
3703 Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah SAW. berkata : “Tidak boleh menikahkan seora....

3703 Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah SAW. berkata : “Tidak boleh menikahkan seora....

24-May-2018 Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah SAW. berkata : --Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya.” Lalu mereka bertanya, --Ya Rasulullah, bagaimana cara mengetahui izinnya?” Beliau pun menjawab, --Dengan ia diam.” (HR. Bukhari dan Muslim)...Selengkapnya, more..


hadits
3702 Abu Hurairah radhiyalloohu ‘anhu mengabarkan bahwa Rasulullah shalalloohu ‘a....

3702 Abu Hurairah radhiyalloohu ‘anhu mengabarkan bahwa Rasulullah shalalloohu ‘a....

24-May-2018 Abu Hurairah radhiyalloohu ‘anhu mengabarkan bahwa Rasulullah shalalloohu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda:--Apabila seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya datang kepada kalian untuk meminang wanita kalian, maka hendaknya kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian. Bila kalian tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar.”...Selengkapnya, more..


previous>>