Harapan Indonesia: Secercah Harapan untuk IndonesiaBusana Muslim Anak-anak
en:|Politics| |Football| |Beautiful Scenery| |Mystery| |Science and Technology| |Scitech|
id:|Politik |Kesehatan| |Koleksi Hadits| |Privacy Policy| |Sains dan Teknologi|
Teknologi Indonesia


hadits
3663 Dari ‘Aisyah r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda, “Bakal ada tentara yang ....

3663 Dari ‘Aisyah r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda, “Bakal ada tentara yang ....

04-May-2018 Dari ‘Aisyah r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda, --Bakal ada tentara yang menyerang Ka’bah tetapi ketika mereka sampai di suatu lapangan tiba-tiba mereka semua dibinasakan dari yang pertama hingga yang terakhir.” ‘Aisyah r.a. bertanya, --Ya Rasulullah, kenapa mereka semua dibinasakan padahal diantara mereka ada yang di pasar dan tidak ikut menyerang?” Rasulullah saw menjaw...Selengkapnya, more..


hadits
3662 Dari Abu Bakar ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda, “Tidak usahkan ....

3662 Dari Abu Bakar ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda, “Tidak usahkan ....

04-May-2018 Dari Abu Bakar ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda, --Tidak usahkan aku menceritakan tentang dosa terburuk?” Kami berkata, --Katakanlah, ya Rasulullah!” Rasulullah saw bersabda, --Menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua.” Rasulullah saw sedang bersandar kemudian duduk tegak seraya bersabda, --Hati-hatilah dari berkata dusta.” Beliau ter...Selengkapnya, more..


hadits
3661 Dari Umar ra. dan Aisyah ra. menceritakan bahwa Rasulullah saw bersabda, “Jibr....

3661 Dari Umar ra. dan Aisyah ra. menceritakan bahwa Rasulullah saw bersabda, “Jibr....

03-May-2018 Dari Umar ra. dan Aisyah ra. menceritakan bahwa Rasulullah saw bersabda, --Jibril selalu memperingatkanku tentang hak-hak tetangga sehingga aku cenderung percaya bahwa ia bisa-bisa akan memberi mereka bahkan hak-hak warisan (Bukhari) --_--...Selengkapnya, more..


hadits
3660 Dari Anas r.a. berkata: Seorang Arab bertanya kepada Rasulullah saw, “Bilakah ....

3660 Dari Anas r.a. berkata: Seorang Arab bertanya kepada Rasulullah saw, “Bilakah ....

03-May-2018 Dari Anas r.a. berkata: Seorang Arab bertanya kepada Rasulullah saw, --Bilakah hari kiamat?” Rasulullah saw menjawab, --Apakah bekalmu untuk menghadapinya?” Ia menjawabnya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya maka Rasulullah saw bersabda, --Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai.” (Bukhari) --_--...Selengkapnya, more..


hadits
3659 Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda, “Seora....

3659 Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda, “Seora....

03-May-2018 Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda, --Seorang Muslim adalah yang dapat selamat sekalian orang Muslim dari gangguan lidah dan tangannya. Seorang Muhajir adalah orang yang meninggalkan semua larangan Allah.” (Bukhari) --_--...Selengkapnya, more..


hadits
3658 Dari ‘Aisyah r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda, “Siapa yang mengambil ha....

3658 Dari ‘Aisyah r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda, “Siapa yang mengambil ha....

03-May-2018 Dari ‘Aisyah r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda, --Siapa yang mengambil hak orang lain walau sejengkal tanah akan dikalungkan hingga tujuh petala bumi.” (Bukhari) --_--...Selengkapnya, more..


hadits
3657 Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu berkata, Rasulullaah sallallahu alaihi wa sal....

3657 Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu berkata, Rasulullaah sallallahu alaihi wa sal....

01-May-2018 Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu berkata, Rasulullaah sallallahu alaihi wa sallam bersabda:--Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari, melainkan seseorang yang (terbiasa) berpuasa, maka berpuasalah.”...Selengkapnya, more..


hadits
3656 “Kalau telah memasuki pertengahan Sya’ban, maka janganlah kalian berpuasa.??....

3656 “Kalau telah memasuki pertengahan Sya’ban, maka janganlah kalian berpuasa.??....

01-May-2018 --Kalau telah memasuki pertengahan Sya’ban, maka janganlah kalian berpuasa.” (Dishahihkan oleh Al-Albany dalam Shahih Tirmizi)...Selengkapnya, more..


hadits
3655 “Barangsiapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada as....

3655 “Barangsiapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada as....

30-Apr-2018 --Barangsiapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak.” (HR. Bukhari dan Muslim)...Selengkapnya, more..


hadits
3654 “Bulan Sya’ban adalah bulan di mana manusia mulai lalai yaitu di antara bula....

3654 “Bulan Sya’ban adalah bulan di mana manusia mulai lalai yaitu di antara bula....

30-Apr-2018 --Bulan Sya’ban adalah bulan di mana manusia mulai lalai yaitu di antara bulan Rajab dan Ramadhan. Bulan tersebut adalah bulan dinaikkannya berbagai amalan kepada Allah, Rabb semesta alam. Oleh karena itu, aku amatlah suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan.” (HR. An Nasa’i no. 2357. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan). ...Selengkapnya, more..


hadits
3653

3653 "Barangsiapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala ....

29-Apr-2018 --Barangsiapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala (ridha Allah), maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu.-- (HR. Bukhari)...Selengkapnya, more..


hadits
3652

3652 "Jika tiba bulan Ramadhan, maka dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pint....

28-Apr-2018 --Jika tiba bulan Ramadhan, maka dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu semua syaitan.-- (HR. Bukhari dan Muslim)...Selengkapnya, more..


hadits
3651 Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda, “Neraka tertutup oleh....

3651 Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda, “Neraka tertutup oleh....

28-Apr-2018 Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda, --Neraka tertutup oleh berbagai syahwat dan hawa nafsu sedangkan surga tertutup oleh berbagai kesukaran dan keberatan.” (Bukhari) --_--...Selengkapnya, more..


hadits
3650 (Bukhari – Muslim)

Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Seseorang datang kepada ....

3650 (Bukhari – Muslim) Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Seseorang datang kepada ....

28-Apr-2018 (Bukhari – Muslim) Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Seseorang datang kepada Rasulullah saw lalu bertanya, --Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya? Rasulullah saw menjawab, --Bersedekah dalam keadaan sehat sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut, takut miskin dan mengharapkan kekayaan. Oleh sebab itu jangan menunda-nunda sehingga apabila ruh (nyawa) sudah...Selengkapnya, more..


hadits
3649 Hadis riwayat Usman bin Affan ra:

3649 Hadis riwayat Usman bin Affan ra: "Bahwa beliau meluruskan persoalan yang dibica....

27-Apr-2018 Hadis riwayat Usman bin Affan ra: --Bahwa beliau meluruskan persoalan yang dibicarakan antara para sahabat ketika mesjid Nabawi telah dibangun, Kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Barang siapa yang membangun sebuah mesjid karena Allah Ta-ala maka Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di surga. (Shahih Muslim)...Selengkapnya, more..


hadits
3648 Hadis riwayat Abu Zar, ia berkata:

3648 Hadis riwayat Abu Zar, ia berkata:"Aku bertanya: Wahai Rasulullah, mesjid manaka....

27-Apr-2018 Hadis riwayat Abu Zar, ia berkata:--Aku bertanya: Wahai Rasulullah, mesjid manakah yang pertama dibangun di muka bumi ini? Rasulullah menjawab: Masjidilharam. Aku bertanya: Kemudian mesjid mana? Beliau menjawab: Masjidilaksa. Aku bertanya: Berapakah jarak waktu antara keduanya? Beliau menjawab: Empat puluh tahun, Di mana saja datang waktu salat, maka salatlah, karena di situ juga mesji...Selengkapnya, more..


hadits
3647 Hadis riwayat Aisyah ra, ia berkata:

3647 Hadis riwayat Aisyah ra, ia berkata: "Pada saat Rasulullah saw. sakit dan tidak ....

26-Apr-2018 Hadis riwayat Aisyah ra, ia berkata: --Pada saat Rasulullah saw. sakit dan tidak sanggup bangun, beliau bersabda: Allah mengutuk orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat mesjid (tempat ibadah).-- (Shahih Muslim)...Selengkapnya, more..


hadits
3646 Hadis riwayat Abu Hurairah, ia berkata:

3646 Hadis riwayat Abu Hurairah, ia berkata:"Bahwa Rasulullah bersabda: Aku diberi en....

26-Apr-2018 Hadis riwayat Abu Hurairah, ia berkata:--Bahwa Rasulullah bersabda: Aku diberi enam kelebihan atas para nabi, aku diberi kata singkat tapi kaya akan makna, aku diberi kemenangan dengan cara menakuti musuh, dihalalkan bagiku harta hasil rampasan perang, tanah dijadikan untukku dalam keadaan suci dan sebagai mesjid, aku diutus kepada segenap makhluk dan aku dijadikan sebagai penutup para...Selengkapnya, more..


hadits
3644 Dari Abu Khalid (Hakim) bin hizam r.a. berkata, Rasulullah saw bersabda , Penjua....

3644 Dari Abu Khalid (Hakim) bin hizam r.a. berkata, Rasulullah saw bersabda , Penjua....

25-Apr-2018 Dari Abu Khalid (Hakim) bin hizam r.a. berkata, Rasulullah saw bersabda , Penjual dan pembeli keduanya bebas belum terikat selagi mereka belum berpisah maka jika benar dan jelas keduanya, diberkahi jual beli itu tetapi jika menyembunyikan dan berdusta maka terhapus berkah jual beli itu.” (Bukhari – Muslim) --_--...Selengkapnya, more..


hadits
3643 Dari Ibni Mas’ud ra. telah berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: “Tidak ha....

3643 Dari Ibni Mas’ud ra. telah berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: “Tidak ha....

25-Apr-2018 Dari Ibni Mas’ud ra. telah berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: --Tidak halal darah seorang muslim kecuali disebabkan salah satu dari tiga perkara: Duda/janda yang berzina, Pembunuhan dibalas bunuh, Orang meninggalkan agamanya, memisahkan diri dari jama’ah (murtad).” (Bukhari – Muslim) --_--...Selengkapnya, more..


previous>>