Harapan Indonesia: Secercah Harapan untuk Indonesia
Isi
hadits
3681 Dari Abdullah bin ‘Abbas dan Anas bin Malik r.a. berkata: Rasulullah saw bersa....

3681 Dari Abdullah bin ‘Abbas dan Anas bin Malik r.a. berkata: Rasulullah saw bersa....

17-May-2018
Dari Abdullah bin ‘Abbas dan Anas bin Malik r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda, --Andaikan seorang anak Adam (manusia) mempunyai satu lembah dari emas pasti ia ingin mempunyai dua lembah dan tidak ada yang dapat menutup mulutnya (menghentikan kerakusannya kepada dunia) kecuali tanah (maut). Dan Allah berkenan memberi taubat kepada siapa yang bertaubat.”
(Bukhari)
--_--
source

Busana Muslim Anak-anak
en:|Politics| |Football| |Beautiful Scenery| |Mystery| |Science and Technology| |Scitech|
id:|Politik |Kesehatan| |Koleksi Hadits| |Privacy Policy| |Sains dan Teknologi|
Teknologi Indonesia