Harapan Indonesia: Secercah Harapan untuk IndonesiaBusana Muslim Anak-anak
en:|Politics| |Football| |Beautiful Scenery| |Mystery| |Science and Technology| |Scitech|
id:|Politik |Kesehatan| |Koleksi Hadits| |Privacy Policy| |Sains dan Teknologi|
Teknologi Indonesia


hadits
3506 Belum akan terjadi kiamat sehingga anak selalu menjengkelkan kedua orang tuanya,....

3506 Belum akan terjadi kiamat sehingga anak selalu menjengkelkan kedua orang tuanya,....

17-Feb-2018 Belum akan terjadi kiamat sehingga anak selalu menjengkelkan kedua orang tuanya, banjir di musim kemarau, kaum penjahat melimpah, orang-orang terhormat (mulia) menjadi langka, anak-anak muda berani menentang orang tua serta orang jahat dan hina berani melawan yang terhormat dan mulia. (HR. Asysyihaab). --_--...Selengkapnya, more..


hadits
3505 Belum terjadi kiamat sebelum seorang yang melewati kuburan berkata,

3505 Belum terjadi kiamat sebelum seorang yang melewati kuburan berkata, "Alangkah ba....

17-Feb-2018 Belum terjadi kiamat sebelum seorang yang melewati kuburan berkata, --Alangkah baiknya sekiranya aku di tempat orang ini.-- (Maksudnya, dia ingin mati dan tidak ingin hidup karena beban berat yang selalu dihadapinya). (HR Bukhari) --_--...Selengkapnya, more..


hadits
3504 Belum terjadi kiamat sehingga orang-orang dari umatku kembali menyembah berhala-....

3504 Belum terjadi kiamat sehingga orang-orang dari umatku kembali menyembah berhala-....

17-Feb-2018 Belum terjadi kiamat sehingga orang-orang dari umatku kembali menyembah berhala-berhala selain Allah. (HR. Abu Dawud) --_--...Selengkapnya, more..


hadits
3503 Mendekati kiamat akan terjadi fitnah-fitnah seolah-olah kepingan-kepingan malam ....

3503 Mendekati kiamat akan terjadi fitnah-fitnah seolah-olah kepingan-kepingan malam ....

17-Feb-2018 Mendekati kiamat akan terjadi fitnah-fitnah seolah-olah kepingan-kepingan malam yang gelap-gulita. Seorang yang pagi hari beriman maka pada sore harinya menjadi kafir, dan orang yang pada sore harinya beriman maka pada pagi harinya menjadi kafir, dia menjual agamanya dengan (imbalan) harta-benda dunia. (HR. Abu Dawud) --_--...Selengkapnya, more..


hadits
3502 Seorang Arab Badui bertanya,

3502 Seorang Arab Badui bertanya, "Kapankah tibanya kiamat?" Nabi Saw lalu menjawab, ....

13-Feb-2018 Seorang Arab Badui bertanya, --Kapankah tibanya kiamat?-- Nabi Saw lalu menjawab, --Apabila amanah diabaikan maka tunggulah kiamat.-- Orang itu bertanya lagi, --Bagaimana hilangnya amanat itu, ya Rasulullah?-- Nabi Saw menjawab, --Apabila perkara (urusan) diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat.-- (HR. Bukhari) --_--...Selengkapnya, more..


hadits
3501 Rasulullah Saw bersabda :

3501 Rasulullah Saw bersabda : "Ya Allah, rahmatilah khalifah-khalifahku." Para sahab....

13-Feb-2018 Rasulullah Saw bersabda : --Ya Allah, rahmatilah khalifah-khalifahku.-- Para sahabat lalu bertanya, --Ya Rasulullah, siapakah khalifah-khalifahmu?-- Beliau menjawab, --Orang-orang yang datang sesudahku mengulang-ulang pelajaran hadits-hadits dan sunahku dan mengajarkannya kepada orang-orang sesudahku.-- (HR. Ar-Ridha) --_--...Selengkapnya, more..


hadits
3500 Para ulama fiqih adalah pelaksana amanat para rasul selama mereka tidak memasuki....

3500 Para ulama fiqih adalah pelaksana amanat para rasul selama mereka tidak memasuki....

12-Feb-2018 Para ulama fiqih adalah pelaksana amanat para rasul selama mereka tidak memasuki (bidang) dunia. Mendengar sabda tersebut, para sahabat bertanya, --Ya Rasulullah, apa arti memasuki (bidang) dunia?-- Beliau menjawab, --Mengekor kepada penguasa dan kalau mereka melakukan seperti itu maka hati-hatilah terhadap mereka atas keselamatan agamamu. (HR. Ath-Thabrani) --_--...Selengkapnya, more..


hadits
3499 Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang maka dia diberi pendalaman da....

3499 Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang maka dia diberi pendalaman da....

12-Feb-2018 Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang maka dia diberi pendalaman dalam ilmu agama. Sesungguhnya memperoleh ilmu hanya dengan belajar. (HR. Bukhari) --_--...Selengkapnya, more..


hadits
3498 Seorang mukmin bukanlah pengumpat dan yang suka mengutuk, yang keji dan yang uca....

3498 Seorang mukmin bukanlah pengumpat dan yang suka mengutuk, yang keji dan yang uca....

12-Feb-2018 Seorang mukmin bukanlah pengumpat dan yang suka mengutuk, yang keji dan yang ucapannya kotor. (HR. Bukhari) --_--...Selengkapnya, more..


hadits
3497 Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti saudaranya yang muslim. (HR. Abu ....

3497 Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti saudaranya yang muslim. (HR. Abu ....

12-Feb-2018 Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti saudaranya yang muslim. (HR. Abu Dawud) --_--...Selengkapnya, more..


hadits
3496 Dari Abu Sa’id (Abdurrahman) bin Samurah r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda....

3496 Dari Abu Sa’id (Abdurrahman) bin Samurah r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda....

10-Feb-2018 Dari Abu Sa’id (Abdurrahman) bin Samurah r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda kepadaku, --Ya Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau menuntut kedudukan dalam pemerintahan karena jika engkau diserahi jabatan tanpa meminta, maka engkau akan dibantu oleh Allah untuk melaksanakannya. Tetapi jika jabatan itu engkau peroleh karena permintaanmu, maka akan diserahkan ke atas bahumu atau k...Selengkapnya, more..


hadits
3495 Dari Ibnu Umar r.a. berkata: Rasulullah saw melewati seseorang yang sedang menas....

3495 Dari Ibnu Umar r.a. berkata: Rasulullah saw melewati seseorang yang sedang menas....

10-Feb-2018 Dari Ibnu Umar r.a. berkata: Rasulullah saw melewati seseorang yang sedang menasihati saudaranya karena pemalu, maka Nabi saw bersabda, --Biarkanlah ia karena sesungguhnya sifat malu itu sebagian dari Iman.”(Bukhari – Muslim)...Selengkapnya, more..


hadits
3494 Dari Abu Wa’il (Syaqiq) bin Salamah berkata: Biasanya Ibnu Mas’ud r.a. membe....

3494 Dari Abu Wa’il (Syaqiq) bin Salamah berkata: Biasanya Ibnu Mas’ud r.a. membe....

09-Feb-2018 Dari Abu Wa’il (Syaqiq) bin Salamah berkata: Biasanya Ibnu Mas’ud r.a. memberi ceramah kepada kami setiap hari kamis, maka seseorang berkata kepadanya, --Hai Abu Abdurrahman, aku ingin agar engkau suka memberi ceramah setiap hari.” Ibnu Mas’ud menjawab, --Tiada halangan bagiku untuk memberi ceramah setiap hari, hanya saja aku khawatir akan menjemukan kamu. Dan aku sengaja membe...Selengkapnya, more..


hadits
3493 Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda, “Apabila bersandal sa....

3493 Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda, “Apabila bersandal sa....

09-Feb-2018 Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda, --Apabila bersandal salah seorang kamu, hendaklah ia mendahulukan kaki yang kanan dan jika melepas, hendaklah ia mendahulukan kaki yang kiri. Hendaklah yang kanan lebih dahulu disandali dan yang terakhir dilepaskan.”(Bukhari – Muslim)...Selengkapnya, more..


hadits
3492 Dari Abu Hurairah r.a. berkata, “Selamanya Rasulullah saw tidak pernah mencela....

3492 Dari Abu Hurairah r.a. berkata, “Selamanya Rasulullah saw tidak pernah mencela....

08-Feb-2018 Dari Abu Hurairah r.a. berkata, --Selamanya Rasulullah saw tidak pernah mencela makanan, maka jika beliau suka, dimakannya dan jika beliau tidak suka, ditinggalkannya makanan itu.”(Bukhari – Muslim)...Selengkapnya, more..


hadits
3491 Dari Ummu Salamah r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda, “Orang yang minum dar....

3491 Dari Ummu Salamah r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda, “Orang yang minum dar....

08-Feb-2018 Dari Ummu Salamah r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda, --Orang yang minum dari bejana perak seolah-olah menuangkan ke dalam perutnya api neraka jahannam.”(Bukhari – Muslim)...Selengkapnya, more..


hadits
3490 Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda, “Segerakanlah pemakam....

3490 Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda, “Segerakanlah pemakam....

07-Feb-2018 Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda, --Segerakanlah pemakaman jenazah, maka jika ia jenazah orang shaleh, berarti kamu menyegerakan ia kepada kebaikan dan jika sebaliknya, berarti kamu telah melepaskan kejahatan dengan segera dari bahumu (pundakmu).”(Bukhari – Muslim)...Selengkapnya, more..


hadits
3489 Dari Ibnu Umar r.a. berkata: Nabi saw bersabda, “Barangsiapa menurunkan kainny....

3489 Dari Ibnu Umar r.a. berkata: Nabi saw bersabda, “Barangsiapa menurunkan kainny....

07-Feb-2018 Dari Ibnu Umar r.a. berkata: Nabi saw bersabda, --Barangsiapa menurunkan kainnya dibawah mata kaki karena sombong, Allah tidak akan melihat kepadanya dengan pandangan rahmat pada hari kiamat.” Maka Abubakar r.a. bertanya, --Ya Rasulullah, kainku selalu turun kebawah mata kaki, kecuali jika kujaga benar-benar.” Nabi saw bersabda, --Engkau tidak berbuat itu karena sombong.”(Bukhari...Selengkapnya, more..


hadits
3488 Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa menghadi....

3488 Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa menghadi....

06-Feb-2018 Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda, --Barangsiapa menghadiri jenazah hingga menshalatkannya, maka ia akan mendapat pahala satu qirath dan barangsiapa menghadirinya hingga dimakamkan, maka ia akan mendapat pahala dua qirath.” Ketika ditanya, --Aapakah dua qirath itu?” Nabi saw menjawab, --Sebesar dua bukit yang besar-besar.”(Bukhari – Muslim)...Selengkapnya, more..


hadits
3487 Dari Abu Hurairah r.a. berkata, “Kekasihku Rasulullah saw pernah berpesan kepa....

3487 Dari Abu Hurairah r.a. berkata, “Kekasihku Rasulullah saw pernah berpesan kepa....

06-Feb-2018 Dari Abu Hurairah r.a. berkata, --Kekasihku Rasulullah saw pernah berpesan kepadaku supaya berpuasa tiga hari setiap bulan, shalat dhuha dua rakaat dan shalat witir sebelum tidur.”(Bukhari – Muslim)...Selengkapnya, more..


previous>>