Harapan Indonesia: Secercah Harapan untuk IndonesiaBusana Muslim Anak-anak
en:|Politics| |Football| |Beautiful Scenery| |Mystery| |Science and Technology| |Scitech|
id:|Politik |Kesehatan| |Koleksi Hadits| |Privacy Policy| |Sains dan Teknologi|
Teknologi Indonesia


hadits
3144 Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata:
Aku ikut Rasulullah saw. dalam pera....

3144 Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata: Aku ikut Rasulullah saw. dalam pera....

19-Aug-2017 Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata: Aku ikut Rasulullah saw. dalam perang Hunain. Kepada seseorang yang diakui keIslamannya beliau bersabda: Orang ini termasuk ahli neraka. Ketika kami telah memasuki peperangan, orang tersebut berperang dengan garang dan penuh semangat, kemudian ia terluka. Ada yang melapor kepada Rasulullah saw.: Wahai Rasulullah, orang yang baru saja engkau ...Selengkapnya, more..


hadits
3143 Hadis riwayat Tsabit bin Dhahhak ra.:
Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Barang si....

3143 Hadis riwayat Tsabit bin Dhahhak ra.: Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Barang si....

19-Aug-2017 Hadis riwayat Tsabit bin Dhahhak ra.: Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa yang bersumpah dengan agama selain Islam secara dusta, maka ia seperti apa yang ia ucapkan. Barang siapa yang bunuh diri dengan sesuatu, maka ia akan disiksa dengan sesuatu itu pada hari kiamat. Seseorang tidak boleh bernazar dengan sesuatu yang tidak ia miliki. (Shahih Muslim) --_--...Selengkapnya, more..


hadits
3142 Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata:
Rasulullah saw. bersabda: Barang si....

3142 Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Barang si....

18-Aug-2017 Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa yang bunuh diri dengan benda tajam, maka benda tajam itu akan dipegangnya untuk menikam perutnya di neraka Jahanam. Hal itu akan berlangsung terus selamanya. Barang siapa yang minum racun sampai mati, maka ia akan meminumnya pelan-pelan di neraka Jahanam selama-lamanya. Barang siapa yang menjatuhkan dir...Selengkapnya, more..


hadits
3141 Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata:
Rasulullah saw. bersabda: Ada tiga ....

3141 Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Ada tiga ....

18-Aug-2017 Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Ada tiga orang yang nanti pada hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak dipandang, tidak disucikan dan mereka mendapatkan siksa yang pedih, yaitu; orang yang mempunyai kelebihan air di gurun sahara tetapi tidak mau memberikannya kepada musafir; orang yang membuat perjanjian dengan orang lain untuk menj...Selengkapnya, more..


hadits
3140 Hadis riwayat Hudzaifah ra., ia berkata:
Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda....

3140 Hadis riwayat Hudzaifah ra., ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda....

18-Aug-2017 Hadis riwayat Hudzaifah ra., ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: Tidak akan masuk surga orang yang suka menghasut. (Shahih Muslim) --_--...Selengkapnya, more..


hadits
3139 Hadis riwayat Abdullah bin Masud ra., ia berkata:
Rasulullah saw. bersabda: Buk....

3139 Hadis riwayat Abdullah bin Masud ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Buk....

18-Aug-2017 Hadis riwayat Abdullah bin Masud ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Bukan termasuk golongan kami, orang yang menampar pipi (ketika tertimpa musibah), merobek-robek baju atau berdoa dengan doa Jahiliyah (meratapi kematian mayit seraya mengharap-harap celaka). (Shahih Muslim) --_--...Selengkapnya, more..


hadits
3138 Hadis riwayat Abu Musa ra.:
Bahwa Nabi saw. bersabda: Barang siapa menghunus pe....

3138 Hadis riwayat Abu Musa ra.: Bahwa Nabi saw. bersabda: Barang siapa menghunus pe....

16-Aug-2017 Hadis riwayat Abu Musa ra.: Bahwa Nabi saw. bersabda: Barang siapa menghunus pedang kepada kami, maka ia bukanlah dari golongan kami. (Shahih Muslim) --_--...Selengkapnya, more..


hadits
3137 Hadis riwayat Abdullah bin Umar ra., ia berkata:
Nabi saw. bersabda: Barang sia....

3137 Hadis riwayat Abdullah bin Umar ra., ia berkata: Nabi saw. bersabda: Barang sia....

16-Aug-2017 Hadis riwayat Abdullah bin Umar ra., ia berkata: Nabi saw. bersabda: Barang siapa menghunus pedang kepada kami, maka ia bukanlah dari golongan kami. (Shahih Muslim) --_--...Selengkapnya, more..


hadits
3136 Hadis riwayat Usamah bin Zaid ra., ia berkata:
Rasulullah saw. mengirim kami da....

3136 Hadis riwayat Usamah bin Zaid ra., ia berkata: Rasulullah saw. mengirim kami da....

15-Aug-2017 Hadis riwayat Usamah bin Zaid ra., ia berkata: Rasulullah saw. mengirim kami dalam suatu pasukan. Kami sampai di Huruqat, suatu tempat di daerah Juhainah di pagi hari. Lalu aku menjumpai seorang kafir. Dia mengucapkan: Laa ilaaha illallah, tetapi aku tetap menikamnya. Ternyata kejadian itu membekas dalam jiwaku, maka aku menuturkannya kepada Nabi saw. Rasulullah saw. bertanya: Apakah ...Selengkapnya, more..


hadits
3135 Hadis riwayat Miqdad bin Aswad ra., ia berkata:
Wahai Rasulullah, apa pendapatm....

3135 Hadis riwayat Miqdad bin Aswad ra., ia berkata: Wahai Rasulullah, apa pendapatm....

15-Aug-2017 Hadis riwayat Miqdad bin Aswad ra., ia berkata: Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku bertemu dengan seorang kafir, lalu ia menyerangku. Dia penggal salah satu tanganku dengan pedang, hingga terputus. Kemudian ia berlindung dariku pada sebuah pohon, seraya berkata: Aku menyerahkan diri kepada Allah (masuk Islam). Bolehkah aku membunuhnya setelah ia mengucapkan itu? Rasulullah saw....Selengkapnya, more..


hadits
3134 Hadis riwayat Abu Zar ra., ia berkata:
Nabi saw. bersabda: Jibril as. mendatang....

3134 Hadis riwayat Abu Zar ra., ia berkata: Nabi saw. bersabda: Jibril as. mendatang....

15-Aug-2017 Hadis riwayat Abu Zar ra., ia berkata: Nabi saw. bersabda: Jibril as. mendatangiku dengan membawa kabar gembira bahwa barang siapa di antara umatmu meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia masuk surga. Aku (Abu Dzar) bertanya: Meskipun ia berzina dan mencuri? Nabi menjawab: Meskipun ia berzina dan mencuri. (Shahih Muslim) --_--...Selengkapnya, more..


hadits
3133 Hadis riwayat Abdullah bin Masud ra., ia berkata:
Rasulullah saw. bersabda: Sia....

3133 Hadis riwayat Abdullah bin Masud ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Sia....

15-Aug-2017 Hadis riwayat Abdullah bin Masud ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Siapa yang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia masuk neraka. Dan aku (Abdullah) sendiri berkata: Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan apa pun, niscaya ia masuk surga. (Shahih Muslim ) --_--...Selengkapnya, more..


hadits
3132 Hadis riwayat Abdullah bin Amru bin Ash ra., ia berkata:
Rasulullah saw. bersab....

3132 Hadis riwayat Abdullah bin Amru bin Ash ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersab....

13-Aug-2017 Hadis riwayat Abdullah bin Amru bin Ash ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Di antara dosa-dosa besar, yaitu memaki kedua orang tua. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang dapat memaki kedua orang tuanya? Rasulullah saw. menjawab: Dia memaki bapak orang lain, lalu orang lain itu memaki bapaknya. Dia memaki ibu orang lain, lalu orang lain itu memaki ibunya....Selengkapnya, more..


hadits
3131 Hadis riwayat Abu Hurairah ra.:
Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Jauhilah tujuh ....

3131 Hadis riwayat Abu Hurairah ra.: Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Jauhilah tujuh ....

13-Aug-2017 Hadis riwayat Abu Hurairah ra.: Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Jauhilah tujuh hal yang merusak. Ada yang bertanya: Ya Rasulullah, apa tujuh hal itu? Rasulullah saw. bersabda: Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, makan harta anak yatim, makan riba, lari dari medan pertempuran dan menuduh berzina wanita-wanita yang terjaga (da...Selengkapnya, more..


hadits
3130 Hadis riwayat Anas ra.:
Dari Nabi saw. tentang dosa-dosa besar, beliau bersabda....

3130 Hadis riwayat Anas ra.: Dari Nabi saw. tentang dosa-dosa besar, beliau bersabda....

12-Aug-2017 Hadis riwayat Anas ra.: Dari Nabi saw. tentang dosa-dosa besar, beliau bersabda: Menyekutukan Allah, mendurhakai kedua orang tua, membunuh manusia dan persaksian palsu. (Shahih Muslim) --_--...Selengkapnya, more..


hadits
3129 Hadis riwayat Abdurrahman bin Abu Bakrah ra., ia berkata:
Kami sedang berada di....

3129 Hadis riwayat Abdurrahman bin Abu Bakrah ra., ia berkata: Kami sedang berada di....

12-Aug-2017 Hadis riwayat Abdurrahman bin Abu Bakrah ra., ia berkata: Kami sedang berada di dekat Rasulullah saw. ketika beliau bersabda: Tidak inginkah kalian kuberitahu tentang dosa-dosa besar yang paling besar? (beliau mengulangi pertanyaan itu tiga kali) yaitu; menyekutukan Allah, mendurhakai kedua orang tua dan persaksian palsu. Semula Rasulullah saw. bersandar, lalu duduk. Beliau terus meng...Selengkapnya, more..


hadits
3128 Hadis riwayat Abdullah ra., ia berkata:
Aku bertanya kepada Rasulullah saw: Dos....

3128 Hadis riwayat Abdullah ra., ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw: Dos....

11-Aug-2017 Hadis riwayat Abdullah ra., ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw: Dosa apakah yang paling besar menurut Allah? Rasulullah saw. bersabda: Engkau membuat sekutu bagi Allah, padahal Dialah yang menciptakanmu. Aku berkata: Sungguh, dosa demikian memang besar. Kemudian apa lagi? Beliau menjawab: Engkau membunuh anakmu karena takut miskin. Aku tanya lagi: Kemudian apa? Rasulullah ...Selengkapnya, more..


hadits
3127 Hadis riwayat Abdullah bin Masud ra., ia berkata:
Aku pernah bertanya kepada Ra....

3127 Hadis riwayat Abdullah bin Masud ra., ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Ra....

11-Aug-2017 Hadis riwayat Abdullah bin Masud ra., ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw.: Pekerjaan manakah yang paling utama? Beliau menjawab: Salat pada waktunya. Aku bertanya lagi, Kemudian apa? Beliau menjawab: Berbakti kepada kedua orang tua. Kembali aku bertanya: Kemudian apa? Beliau menjawab: Berjuang di jalan Allah. Aku tidak bertanya lagi kepada beliau untuk menjaga peras...Selengkapnya, more..


hadits
3126 Hadis riwayat Abu Zar ra., ia berkata:
Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sa....

3126 Hadis riwayat Abu Zar ra., ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sa....

10-Aug-2017 Hadis riwayat Abu Zar ra., ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw.: Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Rasulullah saw. bersabda: Iman kepada Allah dan berjuang di jalan-Nya. Aku bertanya: Budak manakah yang paling utama? Rasulullah saw. bersabda: Yang paling baik menurut pemiliknya dan paling tinggi harganya. Aku tanya lagi: Bagaimana jika aku tidak bekerja? ...Selengkapnya, more..


hadits
3125 Hadis riwayat Abdullah bin Umar ra.:
Dari Rasulullah saw. beliau bersabda: Waha....

3125 Hadis riwayat Abdullah bin Umar ra.: Dari Rasulullah saw. beliau bersabda: Waha....

10-Aug-2017 Hadis riwayat Abdullah bin Umar ra.: Dari Rasulullah saw. beliau bersabda: Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istigfar (memohon ampun). Karena aku melihat kalian lebih banyak menjadi penghuni neraka. Seorang wanita yang cerdik di antara mereka bertanya: Wahai Rasulullah, kenapa kaum wanita yang lebih banyak menjadi penghuni neraka? Rasulullah saw. menjawab: Kalia...Selengkapnya, more..


previous>>